Temat: 3 zadania z analitycznej
wyznaczonych punktów w punkcie a) wybierz ten, dla którego pole trójkąta ABC jest największe. Oblicz to pole. 3. Okrąg o równaniu jest wpisany w romb ABCD. Okrąg ten jest styczny do...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=9030Temat: Kilka zadań ze zbioru Pazdro
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań. Zadanie 1 Dany jest okrąg o równaniu x^2+y^2-2x+6y+5=0. a) Napisz równania stycznych do danego okręgu, prostopadłych do prostej o równaniu x-2y=0. Odp: y=-2x+4 y=-2x-6 b) Oblicz pole trójkąta ABS, gdzie A, B są punktami przecięcia się stycznych z prostą o równaniu 3x-y+4=0, zaś S jest środkiem danego okręgu. Odp: P=10 www.zadania.info/8256206 Zadanie 2 W trapez równoramienny o obwodzie 60 wpisanookrąg. Przekątna trapezu ma długość 17. Oblicz pole tego trapezu. Odp: 120
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=107


Temat: Okrąg wpisany w trójkąt i trygonometria
" />Mam problem z tego typu zadaniami i nie moge sobie z nimi poradzić. 1. Długość boków trójkątarównoramiennego wynosi odpowiednio : 13;13;24 cm. Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt. 2.Sprawdż równanie : (1+sin)(1/cos - 1/cos) = 3. Dwa domy znajdują sie od siebie w odległość 110 metrów. W penym punkcie wybudowano blok. Włąściciele domów zmieżyli konty i okazało sie...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=132454


Temat: własności koła i okręgu
" />1. zrób rysunek, masz dwa trójkątyrównoramienne. Kąt B czworokąta AOCB jest sumą kątów przy podstawach trójkątów. Kąty A i C trójkąta są połówkami kątów podanych - oparte na tym samym łuku. 2. Rysunek. Określ jaki jest trójkąt OCB i trójkąt zbudowany na średnicy - i wszystko jasne. 3. Masz trapez równoramiennywpisany w okrąg. Trójkąt ADB - oparty na średnicy. Zaznacz kąty. Kąty A i D obu trójkątów są jednakowe. Kąty A + B = 90 -- trójkąt ADB. Zapisz równanie dla kątów czworokąta wpisanego w okrąg i po redukcji wyjdzie...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=176980


Temat: Okrąg,trapez i trójkąt
" />1)Okrąg o promieniu 1 cm jest wpisany w trójkątrównoramienny o podstawie 4 cm. Oblicz długość ramienia trójkąta. 2)Jeden z boków trójkątawpisanego w okrąg jest średnicą tego okręgu i ma długość 5 cm. Oblicz pole trójkąta, jeśli: a) jest to trójkątrównoramienny, b) stosunek długości jego pozostałych boków jest równy 3)Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg o równaniu + =25. Wyznacz wierzchołki tego trójkąta, jeśli: a)bok AB jest zawarty w prostej 3x-4y=0 oraz = [-1,-7], b)=[0,8] oraz =[-6,8]. 4) a)dany jest trapez równoramienny ABCD, którego przekątne przecinają się w punkcie E.Pole trójkąta CDE jest równe 1, a pole trójkąta ABE jest równe 4.Oblicz pole tego trapezu b)w trapezie równoramiennym poprowadzono przekątne,dzieląc go na cztery trójkąty. Trójkąt którego jednym z boków jest krótsza podstawa trapezu ma pole równe 4,a trójkąt którego jednym z boków jest dłuższa podstawa trapezu, ma pole równe 9.Oblicz pole tego trapezu. 5) Podstawy trapezu mają długości 8 cm i 4 cm. Oblicz długość odcinka równoległego do nich i dzielącego trapez na dwie figury o równych polach. 6)W trapezie równoramiennym długości podstaw są równe 5 i 3. Oblicz promień okręgu opisanego na...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=195537


Temat: Trójkąt, a opisany na nim okrąg...
" />Ostrokątny trójkątrównoramienny o podstawie jest wpisany w okrąg o równaniu punkty i leżą na prostej o równaniu . a) Oblicz współrzędne punktów . b) Oblicz kąty trójkąta . o...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=100908


Temat: Trójkąt równoboczny + równoramienny prostokątny
" />1. Punkt jest wierzchołkiem trójkąta równobocznego , zaś punkt jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Znajdź współrzędne wierzchołków i . (jak się ma okrągwpisany do trójkąta równobocznego?) 2. W równoramiennymtrójkącie prostokątnym punkt jest wierzchołkiem kąta ostrego. Przeciwległa do niego przyprostokątna zwiera się w prostej o równaniu . Napisz równania prostych zawierających pozostałe boki trójkąta. (tego kompletnie nie rozumiem) 3. W równoramiennymtrójkącie prostokątnym punkt jest wierzchołkiem kąta prostego. Przeciwprostokątna trójkąta zawiera się w prostej . Wyznacz pozostałe wierzchołki tego trójkąta. Oczekuje raczej wskazówek niż całkowitego rozwiązania. Z góry dziękuje...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=74750


Temat: 3 zadania z analitycznej
Spośród wyznaczonych punktów w punkcie a) wybierz ten, dla którego pole trójkąta ABC jest największe. Oblicz to pole. 3. Okrąg o równaniu jest wpisany w romb ABCD. Okrąg ten jest styczny...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=188228


Temat: czworokąt i stozek-zad maturalne :)
... Napisz równanie dla kątów czworokąta wpisanego w okrąg, uwzględniając zależności z trójkątów. Otrzymasz, że . Z tw. cosinusów --> --> trójkąt ACB - jest równoboczny. Dalej z górki.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=66220


Temat: Okrąg wpisany w trójkąt równoramienny
" />Punkty A = (2,-2) i B = (8,4) są końcami podstawy trójkątarównoramiennego ABC. Wierzchołek C leży na prostej x-3y+34 = 0. Znajdź równanie okręgu wpisanego w trójkąt ABC. Jedyne co udało mi się zrobić to znaleźćwierzchołek C. Tak myślałem żeby znaleźć równania prostych zawierających boki trójkąta i są styczne do okręgu, potem podstawić to do równania okręgu i delte przyrównać do zera. Ale otrzymuję sraszny układ równań. Ma ktoś jakiś inny pomysł?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=135719


Temat: w ostrosłup wpisano kulę.
" />zadanie jest takie. w ostrosłup prawidłowy czworokątny o wysokości 6, którego kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę wpisano kulę. Znajdź promień kuli. wiem, że wysokość ściany bocznej wyszła , połowa boku kwadratu wyszła i ogólnie wychodzi na to, że wpisuję w trójkątrównoramienny (o bokach i wysokości ) okrąg i musze wyznaczyć jego r, tyle, że nie bardzo wiem jak to zrobić. I jak ułożyć równanie, żeby go obliczyć. jakby ktoś mógł to obejrzeć. pozdrawiam
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=157765


Temat: Walec, przekrój
" />Można utworzyć trapez równoramienny z przekątnej podstawy i rzutu prostopadłego przekroju na tą podstawę. Podstawy trapezu będą miały odpowiednio długości 16cm i 34cm. Oznaczmy przekątne trapezu jako b, a ramiona jako a. Zauważ, że trójkąty o bokach a,b i c=34cm są trójkątami prostokątnymi (ponieważ są oparte na średnicy okręgu). Ponadto mamy zależność dla czworokąta wpisanego w okrąg, która mówi o zależności między długościami przekątnych i boków tego czworokąta, w tym przypadku własność ta ma postać: b*b=a*a+16*34. Oprócz tego mamy drugą równość z twierdzenia Pitagorasa: a*a+b*b=34*34. Z tych dwóch równości tworzymy układ równań, którego rozwiązaniem są liczby a=3√51 i b=5√34. Ponadto ze wzorów na pole trójkąta prostokątnego mamy 0,5*34*h=0,5*a*b, gdzie h jest wysokością trójkąta, ale jednocześnie także wysokością naszego trapezu. Podstawiając do równości otrzymane...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=32314


Temat: Udowodnij równanie
" />Dwusieczna kata alfa w dowolnym trojkacie przecina okrag opisany na tym trojkacie w Punkcie A' udowodnij, że: SA'=CA'=BA' gdzie S jest srodkiem okregu wpisanego w ten trojkat ma ktos jakis pomysl? Udowodnilem CA'=BA' (z katow opartych na tym samym luku wynika ze ten dobudowany trojkat o tych ramionach jest rownoramienny), ale nie wiem jak dojsc do tego SA' help
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=8954


Temat: odcinek o końcach A=(3,0)
trójkat równoboczny ABC, którego wierchołek A=(-3,2) wpisanookrag o srodku S=(1,2). oblicz współrzędne punktów styczności tego okręgu z bokami trójkata ABC.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=163870


Temat: Matura OPERON 2009
w podstawie,wpisany w niego okrag,podane boki i wysokosc ostroslupa i obliczyc Pc.Zrobilem ale wynik kosmiczny,raczej zle.Tyle pamietam;] Jako cel zalozylem sobie 50%,bo nie przerobilem jeszcze wszystkich dzialow i nie wyszlifowalym tych...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=680


Temat: Objętość kuli i stożka.
r- promień podstawy stożka R- promień kuli Na przekroju osiowym mamy trójkątrównoramienny o podstawie długości 2r i wysokości h, wpisany w okrąg o promieniu R. Nazwałam ten trójkąt ABC, gdzie AB to podstawa. O- środek okręgu opisanego na trójkącie. Wysokość h= |CD|, D- środek podstawy AB. I przypadek: Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. Wtedy O=D i R=r. W takim wypadku r=h oraz i objętość kuli: II przypadek: Trójkąt ABC jest rozwartokątny. w takim wypadku punkt O leży poza trójkątem ABC, na przedłużeniu wysokości CD. Mamy wtedy: Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta BDO: Zauważmy, że dla R=h wielomian ten się zeruje, czyli: Objętość kuli: Można sprawdzić, że niemożliwe jest, aby w takim wypadku trójkąt ABC był trójkątem ostrokątnym (równanie otrzymuje się identyczne i wynik...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=13431


Temat: Zadania z testu predyspozycji do profilu Matex w XIV LO
Zadanie 42 W trójkąt, taki, że bok ma długość oraz wysokość ma długość , wpisano kwadrat tak, że wierzchołki tak, że wierzchołki należą do boku , natomiast należy do boku , należy do. Oblicz pole tego kwadratu. Zadanie 43 Wykaż, że liczba jest podzielna przez 30. Zadanie 44 Wyznacz wszystkie pary liczb rzeczywistych spełniających równanie . Zadanie 45 W trójkącie prostokątnym , z wierzchołka kąta prostego poprowadzono wysokość , otrzymując trójkąty i o obwodach oraz . Oblicz obwód trójkąta . Zadanie 46 W trapezie kąty przy dłuższej podstawie mają miary oraz . Oblicz ... , na drugim ramieniu zaznaczono punkty tak, że . Oblicz pole czworokąta , jeżeli wiesz, że pole trójkąta jest równe . Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=73197


Temat: zadania proste i zlozone 2
" />ZADANIA PROSTE 1. Napisz wzór funkcji y=ax+b której wykres przechodzi prze zpunkt A(0;-2) i współczynnik kątowy wynosi -3. 2.Rozwiąż algebraicznie układ równań 3.Oblicz pole trójkąta równobocznego jeżeli długość jego boku wynosi cm. 4.Oblicz obwód kwadratu w którym długość przekątnej wynosi cm. 5.oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o kreawędzi podstawy a=10 cm i wysokości h=75%a. 6. Współrzędne wierzchołków trójkąta ABC wynoszą: A(2;-1), B(-3;2), C(-3;-3). Podaj wpsółrzędne wierzchołków obrazu tego trójkąta w symetrii względem początku układu współrzędnych. 7.Wyznacz punkt wspólny wykresów funkcji: y=-3x i y=x+4. 8.Suma dwóch liczb wynosi 12 a ich różnica 7. Znajdź te liczby. 9.Oblicz długość wysokości trójkątarównoramiennego po podstawie 12 cm i ramieniu długości 10 cm. 10.Oblicz pole czworokątu ABCD którego wierzchołki mają współrzędne A(1;1), B(5;1), C(5;4), D(1;4). 11.Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego trójkąta, którego wszystkie krawędzie są równe 5 cm. ZADANIA ZŁOŻONE 1.Z kołao średnicy 10 cm wycięto trójkąt równoboczny wpisany w to koło. Oblicz pole pozostałej części koła. 2. Okrąg...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=62866


Temat: Trójkąt wpisany w okrąg
" />W okrąg o równaniuwpisanotrójkątrównoramienny. Wyznacz współrzędne wierzchołków tego trójkąta, wiedząc, że jeden z boków zawiera się w prostej o równaniu . Rozpatrz dwa przypadki.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=139631


Temat: Mix wakacyjny (24)
tych pięciu punktów takich, że pole żadnego trójkąta nie przekracza . 2. Ciąg liczb rzeczywistych opisany jest rekurencyjnie Udowodnij, że 3. Niech n będzie liczbą naturalną. Udowodnij, że gdzie oznacza część całkowitą 4. Dany jest trójkątrównoramienny ABC (AB=AC) wpisany w okrąg . Okrąg jest styczny do AB w P, do AC w Q i styczny wewnętrznie do okręgu . Udowodnij, że środek odcinka PQ jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC 5. Czy istnieją takie liczby wymierne a,b,c,d i liczba naturalna n, że równanie ma rozwiązanie? 6. Niech n będzie liczbą naturalną. ... większa, niż 0,5. 9. Czworokąt ABCD wpisany jest w okrąg. Proste AB i CD przecinają się w punkcie G, zaś proste BC i AD w punkcie H. Udowodnij, że dwusieczne kątów...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=133359


Temat: Szkolny Konkurs Matematyczny- ZADANIA.
... Wrocławia do Szczecina 3 dni, a ze Szczecina do Wrocławia 6 dni. Jaki jest czas przepływu wody Odry z Wrocławia do Szczecina? 13. Rozwiąż równanie |x-1|+|x-2|+|x+1|+|x+2|=6 Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=52318


Temat: Prosta/ Okrąg/Trójkąt/Prostokąt
" />Proszę o pomoc w rozwiązaniu kilku zadanek, lub chociaż podaniu jakichś wskazówek dotyczących tych zadań w miarę jasno jeśli byłaby taka możliwość ew. podanie wzorów !:) 1. Prosta o równaniu y=3x+5 przecina oś OY w punkcie A, prosta o równaniu 2x-9y-30=0 przecina oś OX w punkcie B, a obie proste przecinają się w punkcie C. a) Znajdź punkty A, B, C b) Uzasadnij, że odcinki AB i AC są prostopadłe 2.proste k i l są równoległe do prostej o równaniu 2x+5y+7=0 i przechodzą przez punkty odpowiednio A=(-30, 12) i B=(-34, 2) a)znajdź równania prostych k i l b) oblicz odległość między prostymi k i l c) Uzasadnij, że odcinek AB jest prostopadły do prostych k i l. 3.Punkty, A=(32) i B=(6, -5) są końcami średnicy koła a) oblicz pole tego koła b) znajdź równanie stycznej do teho koła w punkcie A. 4.Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty A= (-3,0), B=(1,3) i C=(-1,4) a) oblicz długość sysokości opuszczonej z wierzchołka C b)Oblicz pole trójkąta ABC 5.Punkty B=(10,3) i C=(7,10) są wierzchołkami trójkąta ABC. Punkt S=(2,5) jest środkiem boku AB. a)znajdź równanie prostej zawierającej środkową trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka C b) znajdź równanie symetralnej boku AB 6. Dane są punkty A=(1,3), B=(5,1) i C=(4,4) a) uzasadnij, że trójkąt ABC jest równoramienny i prostokątny b) znajdź promień okręgu opisanego a trójkącie ABC c) Znajdź promień okręgu wpisanego w trójkąt ABC 7.Dwie wysokości trójkąta ABC gdzie a=(-2, -3) zawarte są w prostych o równaniach x-2=0 i 2x+3y-1=0. Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków tego trójkąta. 8.Punkty A=(4, -3) i B=(10,6) są wiezrchołkami prostokąta ABCD, a prosta 3x-2y+8=0 zawiera bok CD. a) wyznacz równanie prostej AD b)Oblicz współrzędne wierzchołka D c) Oblicz pole prostokąta ABCD ... o równaniu y = -2x+3 zwiera jeden z boków kwadratu,a punkt S=(3, 12) jest środkiem symetrii tego kwadratu a)oblicz pole koła wpisanego w ten kwadrat ) oblicz pole koła opisanego na...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=112974


Temat: Błąd w rozwiązaniu
...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=248


Temat:
układu równań za pomocą wyznaczników * Funkcja kwadratowa o równanie kwadratowe o postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa o wykres funkcji kwadratowej i jego własności o najmniejsze i największa wartość funkcji kwadratowej w ... wielomianu o równanie wielomianowe o nierówność wielomianowa * Funkcje wymierne o definicja funkcji wymiernej o dziedzina funkcji wymiernej o hiperbola o wykres funkcji wymiernej o równania i nierówności wymierne * Funkcja wykładnicza o definicja funkcji wykładniczej o liczenie potęgi o równania i nierówności wykładnicze * Logarytmy o definicja logarytmu o wykres funkcji logarytmicznej o wzory o równania i nierówności logarytmiczne * Ciągi ... w trójkącie prostokątnym o miara kąta na podstawie wartości funkcji trygonometrycznej o miara łukowa kąta o funkcje trygonometryczne dowolnego k?ta o wzory redukcyjne o wykresy funkcji trygonometrycznych o znaki funkcji w poszczególnych ćwiartkach o tożsamości trygonometryczne * Geometria na płaszczyźnie o okrąg, koło: kąt środkowy i wpisany, okrąg opisany lub wpisany w trójkąt lub czworokąt, długość okręgu lub łuku, pole koła lub jego odcinka, wycinka o trójkąt: wysoko??, środkowa, symetralna, dwusieczna, trójkątrównoramienny, równoboczny lub prostokątny, obwód, pole, przystawanie i podobieństwo, okr?g opisany lub wpisany w trójkąt o twierdzenie Pitagorasa o twierdzenie cosinusów o twierdzenie sinusów o kwadrat, prostokąt, równoległobok, romb, trapez, deltoid o czworokąt wpisany w okr?g lub opisany na okr?gu o wielokąt wypukłe, wklęsłe i foremne o obwód, przystawanie i podobieństw wielokątów...
Źródło: laplinka.pl/index.php?showtopic=12059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  okrag o rownaniu wpisano w trojkat rownoramienny
truthinfo